Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งโดยวิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปกติพลังงานไฟฟ้าจะถูกถ่ายโอนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงดันและกระแส เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าทำงานตามมาตรฐานการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า จึงควรใช้กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งอินพุตซึ่งมีแอมพลิจูดต่างกัน จริงๆ แล้วมีพลังหลายประเภทที่เหมาะกับคำอธิบายนี้ คุณสามารถเห็นหม้อแปลงที่ด้านบนของเสาค่าและเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในชุดรถไฟของเล่น อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเครื่องจักรไฟฟ้า ดังนั้น ในการถ่ายโอนกำลังเริ่มต้นวงจรหนึ่งไปอีกวงจรหนึ่งโดยการผสมผสานของหม้อแปลงไฟฟ้าที่น่าสนใจผ่านชิ้นส่วนที่ไม่มีผลกระทบ หม้อแปลงประกอบด้วยขดลวดเสริมสองเส้นหรือมากกว่า มิฉะนั้นจะเป็นการแตะเพียงครั้งเดียว และในกรณีส่วนใหญ่ หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กและประเภทของแม่เหล็กจะปกป้องผู้กระทำผิดจากการปลดปล่อยไฟฟ้า ครอบครัวสร้างที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมโดยกลไกทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ประกอบด้วยแบตเตอรี่ คอนเนคเตอร์ กลไกอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เคลื่อนที่ การจัดสรรทางไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและฟิวส์อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ อุปกรณ์ปฐมภูมิและคอนดิชั่นเนอร์ ตัวส่งและตัวจับเวลา สวิตช์ ตัวป้องกันการวิ่งไปข้างหน้า สายไฟและตะกั่ว . แบตเตอรี่เป็นแบบแผนซึ่งแลกเปลี่ยนพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานทางวิศวกรรมที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันมีประเภทหลักอยู่สองประเภท เคมีและกายภาพ แบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต่งและกลไก เช่น เครื่องชาร์จ ชั้นวาง และตู้ รวมอยู่ในส่วนนี้ด้วย ตัวเชื่อมต่อประกอบด้วยเทคนิคของปลั๊ก รู ฝาปิด แถบ และตัวนำอย่างระมัดระวัง และลักษณะพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดผ่านสายไฟ … Continue reading

Posted in หม้อแปลงไฟฟ้า | Comments Off on ปัจจัยสำคัญที่กำหนดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง