Category Archives: ร้านปะยาง

ร้านปะยางรถยนต์

“ปะยาง” หมายถึงการใช้ยางหรือวัสดุประเภทหนึ่งที่สามารถแปรเปลี่ยนรูปร่างหรือความยืดหยุ่นได้ เช่น เชือกยาง, ยางยืด, หรือวัสดุที่ทำจากยางเช่น ยางมะตอย หรือลูกบิดยาง เป็นต้น ร้านปะยางมักถูกนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น ยางรถยนต์, ยางแผ่นปูพื้น, เสื้อผ้ายาง, สินค้ากันน้ำ เป็นต้น การปะยางมีกระบวนการผลิตที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือพิเศษเพื่อนำเอาวัสดุยางไปทำให้มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นและความแข็งแรงที่ต้องการในการใช้งานแต่ละรูปแบบ ปะยางรถยนต์ ร้านปะยางรถยนต์ (Tire vulcanization) เป็นกระบวนการที่นำยางสามารถยืดหยุ่นได้ (ที่เรียกว่า “กรดิวัตการายออร์แกนิค” หรือ “คาร์บอนบลั๊ก”) มาผสมกับสารที่เรียกว่า “กุมารายออร์แกนิค” (Sulfur) และเครื่องผสมอื่น ๆ เพื่อสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับยางรถยนต์ กระบวนการนี้ช่วยให้ยางรถยนต์มีความทนทานต่อแรงเสียดทานของถนนและสภาพอากาศหลาย ๆ ประการ กระบวนร้านปะยางรถยนต์มีขั้นตอนหลายขั้นตอน โดยสำคัญและอยู่ระหว่างกระบวนการผสมคอมพาวน์ดา (Compound … Continue reading

Posted in ร้านปะยาง | Comments Off on ร้านปะยางรถยนต์